Excel basisbeginselen (blended) voor Vlaamse Sportfederatie

In het kort:

Organisatie: Vlaamse Sportfederatie, koepelorganisatie voor Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs
Aantal leden: 52 gesubsidieerde en 14 louter erkende federaties
Locatie: online en on-site (Gent)
Trainer: Tom Van der Wel
Aanleiding opleiding: Functionaliteiten van Excel leren
Sleutelbegrippen
: Opleiding op maat, Excel, data-verwerking, blended learning, netwerken, leersnacks

Waarom had de Vlaamse Sportfederatie nood aan een Excel-opleiding?

Leen Magherman (zie sportieve foto onder), ondersteuner Vlaamse Sportfederatie: “Sport wordt meer en meer datagedreven. Willen we de sport professioneel omkaderen, dan is het capteren van gegevens, het snel en verstaanbaar rapporteren erover én het correct interpreteren ervan cruciaal.”

 “Los daarvan zijn er ook tal van administratieve taken waarbij we heel afhankelijk zijn van Excel. Zowel in onze koepel als in de aangesloten federatie. In het verleden boden we daarom ook al Excel-opleidingen aan.”

Sport wordt steeds meer datagedreven waardoor we een blijvende nood hebben aan medewerkers met een goede (basis)kennis van Excel.

 “Na een tussenpauze van vijf jaar namen we in 2021 opnieuw Excel-trainingen op in ons ondersteuningsaanbod. We kozen daarbij heel bewust voor opleidingen met deelnemers uit verschillende federaties. Het voordeel? De mix van leden uit verschillende organisaties die elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, zorgt voor extra verrijking.”

Wat deed jullie kiezen voor een blended learning traject?

Leen Magherman: “Corona speelde mee. Blended learning combineert verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning. Door het grootste deel van de leerstof digitaal aan te bieden konden we het aantal contacten beperken, terwijl we dankzij de aanvullende klassikale opleidingen toch de gewenste interactie verkregen.”

“Die keuze hebben we ons niet beklaagd. De deelnemers apprecieerden de (dubbele) aanpak en ook voor andere opleidingen houden we nu deze ‘blended’ mogelijkheid in het achterhoofd.”

Welke voordelen kwamen naar voor uit de bevraging?

Leen Magherman: “Klassikaal vonden de meesten het absoluut interessant dat ze elkaar fysiek ontmoetten. Samen koffie drinken, ervaringen uitwisselen, netwerken. Een aantal deelnemers stelden ook vast dat ze dit nodig hadden om er hun aandacht bij te houden.”

Samen koffie dringen, ervaringen uitwisselen, netwerken blijft belangrijk tijdens klassikale opleidingen.

“Digitaal viel dan weer de verplaatsing weg. De files, maar belangrijker nog de deelnemers kregen de mogelijkheid om de leerstof op eigen plaats, tijd en tempo door te nemen. Daarbij stelde nxtpro op een digitaal leerplatform extra leerinhoud, naast de klassikale sessies, ter beschikking: instructievideo’s, korte leersnacks,… Wie nadien nog specifieke vragen had, kon die ook online, via het platform, stellen aan de docent.”

E-learning en blended learning zijn zowel erg succesvol als betrekkelijk nieuw in het nxtpro-aanbod. Wat kon / kan er beter?

Leen Magherman: “In het begin ondervonden we nog wat kinderziektes in het online platform. Deze werden wel gecompenseerd door de klantvriendelijkheid van de mensen van nxtpro waar we mee in contact stonden.”

“Ook de professionele en interactieve aanpak van docent Tom Van der Wel was voor de deelnemers een absoluut pluspunt. Hij slaagde er met verve in om een ‘droge materie’ toch boeiend te brengen. Opdracht volbracht dus.”

Ook de wind in de zeilen?

Vraag meer info over de maatopleidingen vannxtpro.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht