15 december 2021 Bijscholingen en specialisaties

Winteropleidingen

Wens je voor de opleiding van je werknemers gebruik te maken van de meest voordelige financiering, via winteropleiding?

Dan kan dit door onze samenwerking met Bouwunie, structureel erkend opleidingspartner van Constructiv. Je kan hiervan genieten, ongeacht je lid bent van Bouwunie. Aan de winteropleiding is een (beperkte) administratieve kost verbonden, waarover wij je bij inschrijving graag informeren.

Gelieve bij inschrijving in een opleiding te vermelden of je gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Meer info over 'Winteropleidingen'

De bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee een bedrijf zijn opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Bouwunie heeft met Syntra Midden-Vlaanderen en nxtpro (gegroeid uit Syntra bedrijfstrainingen) een samenwerkingsakkoord afgesloten waardoor een bedrijf van (winter)opleidingen kan genieten. 

Voordeel voor de werkgever?

•  Hij betaalt geen loon. (de arbeider staat die dag in tijdelijke werkloosheid o.w.v. slecht weer)
•  Constructiv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost: € 10/u/arbeider

Zaakvoerders kunnen niet genieten van winteropleiding, maar er is voor hen wel een tussenkomst van € 10/u (of € 80/dag) als zij de opleiding meevolgen met hun arbeiders.

(ter info: in het stelsel van weekdagopleiding bedraagt de tussenkomst van Constructiv € 25/u (of € 200/dag) per arbeider PC 124, maar het loon van de arbeider wordt dan wel doorbetaald)

Voordeel voor de werknemer?

Bovenop de werkloosheidspremie uitgekeerd door RVA, ontvangt de arbeider (PC124) een premie van € 55/dag.

Wat zijn de voorwaarden?

•  De arbeider-cursist behoort tot het paritair comité 124.
•  De opleiding gaat door in de periode van 1 december 2022 tot 31 maart 2023.
•  De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen het bedrijfsopleidingsplan (BOP) van Constructiv, duurt 8u/dag die als winteropleiding wordt beschouwd en wordt ingepland tijdens de week.
•  Het bouwbedrijf dient de betrokken arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA (ook al is dit niet verantwoord door de weersomstandigheden).
•  De arbeider kan tot maximum 160u opleiding (4 weken) volgen binnen dit systeem. Dit komt bovenop de uren die al in een ander stelsel (vb weekdagopleiding) werden gevolgd.
•  De opleiding moet doorgaan via een structureel erkend opleidingscentrum. Bouwunie is hiervoor erkend en werkt hiervoor samen met Syntra Midden-Vlaanderen en nxtpro.

Voor winteropleiding is een vast stappenplan uitgetekend:

1.   

De werkgever plant de opleiding in samenspraak met nxtpro (onderdeel van Syntra Midden-Vlaanderen gericht op bedrijven), waarbij de werkgever akkoord gaat met de offerte en de praktische details (uur, lesplaats, deelnemers, …).

De volgende administratiekost zal aan de opleidingsprijs toegevoegd worden op de factuur van het opleidingscentrum:

· Leden Bouwunie: € 40/pp per opleidingstitel, met een maximum van €160 (excl. btw)

· Niet-leden: € 60/pp per opleidingstitel, met een maximum van €240 (excl. btw)

· Een “opleidingstitel” = dit kan een opleiding zijn van 1 dag (vb. VCA of asbest, maar ook een opleiding van 7 dagen, vb. preventieadviseur niveau 3 of opleidingsweek CODE 95 (5 dagen). Bij code 95 opleidingen wordt elke module dus gezien als 1 opleidingstitel.

(Voor meer info lidmaatschap bouwunie: www.ikwordbouwunielid.be)

2.    

De werkgever geeft de geplande afspraak vooraf door aan Constructiv.

De werkgever bezorgt Constructiv de concrete inschrijving:

· Wie/wat/waar/wanneer/rekeningnummer arbeider. De werkgever ontvangt na de opleiding, op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst, een tussenkomst in de opleidingskost. De tussenkomst van Constructiv is te combineren met het gebruik van onze KMO-portefeuille.

3.

De werkgever doet tijdig aangifte bij de RVA.

· De werkgever doet, overeenkomstig art. 50 WAO, aangifte van de tijdelijke werkloosheid wegens (fictief) slecht weer (optie “geprogrammeerde winteropleiding”). Is de opleiding gespreid over twee maanden, dan zijn twee aangiftes noodzakelijk. Een aangifte is overbodig indien in de betreffende maand reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid “werkgebrek” of (effectief) “slecht weer” gebeurde. De aangifte gebeurt best voor de opleiding start: de dag ervoor of de dag zelf.

4.    

De aflevering van het formulier C3.2-werkgever.

· De werkgever vult het formulier C3.2 in met vermelding van uren tijdelijke werkloosheid “slecht weer” in het rooster op de opleidingsdagen. Hij kruist de rubriek “geprogrammeerde winteropleiding” aan en vermeldt de periode van opleiding (begindatum mogelijks in de vorige maand, einddatum mogelijks in de volgende maand).

Uiteraard worden alle maatregelen inzake COVID-19 strikt toegepast zodat de opleiding voor alle deelnemers veilig kan verlopen.

Wens je meer algemene info over de winteropleidingen?

Wil je graag een opleiding op maat (voor meerdere werknemers) aanvragen aan wintertarief?

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht