1 september 2022 Bijscholingen en specialisaties

Een veilige werkvloer is de basis

Hoe richt jouw organisatie de werkvloer in? Zorg dat je voldoende aandacht besteedt aan de veiligheid van je medewerkers. 

Veiligheid als fundamentele basisbehoefte

Wellicht heb je al eens over de behoeftepiramide van Maslow gehoord. Achter Maslow’s piramide schuilt één van de bekendste motivatietheorieën, die suggereert dat ieder mens verschillende behoefteniveaus heeft. Eerst moeten de ‘lagere orde behoeften’ ingevuld worden, vooraleer kan worden overgegaan naar de ‘hogere orde behoeften’.

De eerste laag van de piramide vertegenwoordigt lichamelijke behoeften, zoals eten, drinken en slapen. Op het tweede niveau vinden we ‘veiligheid’ als voornaamste menselijke behoefte. Denk hierbij aan gezondheid, persoonlijke veiligheid, huisvesting en financiële zekerheid. 

Behoefte aan veiligheid op het werk

Veiligheid is een fundamentele basisbehoefte die we ook op de werkvloer niet uit het oog mogen verliezen. Dit geldt zowel voor psychologische als lichamelijke veiligheid. Voorbeelden van psychologische veiligheid op het werk zijn: een aangename werksfeer, initiatieven rond psychosociaal welzijn, positieve contacten met collega’s, omgaan met stress en een goede werk-privébalans.  

Lichamelijke veiligheid gaat over een goed uitgeruste werkomgeving die optimaal is aangepast aan het arbeidsproces, zodat gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Concrete voorbeelden zijn: brandveiligheid, goedgekeurde machines en correct afgestelde gereedschappen. Bovendien is ook veilig gedrag van cruciaal belang: het krijgen van duidelijke werkinstructies, opleiding rond het juiste gebruik van middelen (zoals het hanteren van een blusmiddel), regelmatig onderhoud en periodieke keuring verhogen de veiligheid. 

Veiligheid als verplichting

Doorgaans is het de rol van een preventieadviseur om zich te ontfermen over de veiligheid en gezondheid van je personeel. De preventieadviseur ondersteunt de werkgever om de bepalingen uit de welzijnswet correct toe te passen.

Daarnaast zijn sommige beroepen en/of sectoren verplicht om – al dan niet periodiek – opleidingen te volgen die de veiligheid op het werk garanderen. Het behalen van een BA4/BA5-attest is een vereiste voor mensen die werken met elektrische installaties. Medewerkers die rolstellingen gebruiken moeten veilig leren werken op hoogte. Asbestdeskundigen zijn maar beter in het bezit van een erkend asbestattest. Ook bedrijven die werkzaamheden uitvoeren waar een verhoogd risico bij komt kijken, moeten in het bezit zijn van vca-attesten. En uiteraard moet op iedere werkvloer minstens één gecertificeerde EHBO-hulpverlener aanwezig zijn.  

Geen blijheid zonder veiligheid

Veiligheid en gezondheid reiken verder dan wettelijke voorschriften. Investeren in veiligheid levert heel wat voordelen op voor werkgever én werknemer:

  • gezonde werknemers hebben meer focus en presteren beter 

  • medewerkers die een sterk veiligheidsgevoel ervaren, durven meer te proberen en leren meer 

  • inzetten op veiligheid en welzijn is goed voor je employer brand 

  • je ziekteverzuim daalt en personeelsverloop neemt af 

  • door in te zetten op veiligheid beperk je niet alleen het aantal afwezigheden en/of ongevallen, je bespaart op korte en lange termijn een heleboel kosten. 

In tijden van arbeidskrapte zijn tevreden werknemers goud waard. En tevredenheid begint bij de invulling van onze basisbehoeften: een gevoel van veiligheid. Streef er daarom als organisatie naar om de beste omstandigheden op het vlak van veiligheid en welzijn te creëren.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht