Annulatievoorwaarden

Na het ondertekenen van de inschrijvingsfiche of het verzenden van het inschrijvingsformulier op de website ben je definitief ingeschreven. Kosteloos annuleren kan dan nog enkel (schriftelijk via mail of per aangetekend schrijven) tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Nadien is het totale bedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk om een vervangpersoon te sturen naar de opleiding. Als je zelf na inschrijving ervoor opteert om in te tekenen op een andere inrichting van dezelfde opleiding, dan rekenen we hiervoor een administratieve kost aan van € 50 bovenop het reeds betaalde inschrijvingsgeld.