Bijscholing voor preventieadviseurs

Als preventieadviseur hebt u het recht en de plicht om u bij te scholen, om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein (artikel II.1-22).

De verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs, ongeacht of het gaat om preventieadviseurs die een aanvullende vorming (niveau I of II) hebben, dan wel om preventieadviseurs met basiskennis (niveau 3).

Deze bijscholing is, conform de codex, opgebouwd rond minimaal 2 verschillende kennisgebieden.

 

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)