Terug naar home
Zoeken
Zoeken

Volg ons op

BA4/BA5

Opleiding BA4 gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden

'Gewaarschuwde personen' mogen bepaalde werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties verrichten. Dit zijn personen die de nodige richtlijnen ontvangen hebben in verband met de gevaren en de correcte werkwijze van de uit te voeren taken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vervangen van lampen en opnieuw inschakelen van thermische beveiligingen.

Uiteraard dienen deze medewerkers op de hoogte te worden gebracht van de risico’s die met elektrische installaties gepaard gaan.

Betreft het hier uitvoerend personeel dat niet-elektrisch geschoold is, dan is deze specifieke BA4 opleiding ideaal om hen te voorzien van de nodige basisinformatie.

Info

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 120,00 (excl. BTW)

Waar en wanneer?

Locatie Tijdstip les Startdatum

Prijs

Locatie

Gent

Tijdstip les

overdag

Startdatum

21/12/2022

Prijs

€120,00

Lessenrooster Nu inschrijven

Locatie

Aalst

Tijdstip les

overdag

Startdatum

03/02/2023

Prijs

€120,00

Lessenrooster Nu inschrijven

Locatie

Sint-Niklaas

Tijdstip les

overdag

Startdatum

24/03/2023

Prijs

€120,00

Lessenrooster Nu inschrijven

Locatie

Gent

Tijdstip les

overdag

Startdatum

26/05/2023

Prijs

€120,00

Lessenrooster Nu inschrijven

Programma

 • Doel van de opleiding
 • Elektrische lokalen
 • Begrippen en basiswetten elektriciteit (wet van Ohm, DC/AC)
 • Spanningsgebieden: geleiders en isolatoren
 • Werken onder spanning
 • Gevaren van elektriciteit:
  • Stroomdoorgang door lichaam
  • Verwonding door stroom
  • Invloed van U, I, R
  • Blootstellingtijd
 • Elektrisch materiaal:
  • Zekering
  • Automaat
  • Verliesstroomschakelaar
  • Aarding
  • Schakelaars
  • IP-beschermingsgraad
 • Bepalingen van overstroom en overstroombeveiliging
 • Afwijkende spanning
 • Voorkoming en werkprocedure
 • Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
 • Uitschakelcurven
 • Tijd/stroomkarakteristieken
 • Gebruik van verliesstroomschakelaars
 • Kortsluitstromen en kortsluitstroombeveiliging
 • Onderbrekingsvermogen beveiligingen
 • Zone onder spanning, nabijheidszone, zone buiten spanning
 • Veiligheidsafstanden en vitale veiligheidsregels
 • Max. stroom in leidingen (I in functie van Diameter)
 • Pictogrammen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meten en meetfouten

Werk steeds op een veilige manier aan of in de buurt van elektrische installaties!

 

Er bestaat geen standaard cursus BA4 of BA5 als dusdanig.

Er kunnen opleidingen aangeboden worden:

 • die als een onderdeel moeten beschouwd worden van vereiste kennis
 • en waarbij de werkgever geoordeeld heeft dat de inhoud van de aangeboden cursus relevant is

Dergelijke algemene (generieke) opleidingen kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld:

 • de vereiste vaktechnische competenties
 • het begrijpen van risicofactoren
 • algemene inzichten over veilige werkprocedures (de 8 gouden regels…)  

Maar de werkgever zal tenslotte zelf bijkomende noodzakelijke informatie moeten geven, die vereist is om te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 47 van het AREI. Die bijkomende informatie moet inspelen op de situationele toestand van zijn elektrische installatie op een locatie in zijn bedrijf.

Deze complementaire vereiste kennis, die de werkgever moet verschaffen onder de vorm van een specifieke opleiding, omvat minstens:

 • De kennis van de risico’s van zijn installatie (toepassing van de Wet Welzijn op het Werk: de risicoanalyse, waarbij bvb ook de plaatselijke externe invloeden in rekening worden gebracht, …)
 • De werkprocedures, rekening houdend met een strikte hiërarchie in de te nemen preventiemaatregelen: collectieve preventiemaatregelen primeren op persoonlijke; het gebruik van PBM
 • De aard van de installatie:
  • Welk soort elektrisch netstelsel is van toepassing?
  • Onderscheid tussen laagspanning, hoogspanning?
  • Welk onderdeel van de installatie is toegankelijk voor betrokkene?
 • De aard van de toegelaten werkzaamheden: welke handelingen mag de betrokkene expliciet uitvoeren?

De bevoegdheidsverklaring is bijgevolg ‘situationeel’, dwz afhankelijk van de plaatselijke elektrische situatie, de werkomstandigheden en taken.

Voor wie

De opleiding ‘BA4 gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden‘ is bedoeld voor alle werknemers die een taak moeten uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties en die niet elektrisch geschoold zijn.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Aan het einde van de opleiding BA4 is er een evaluatie voorzien door middel van een test. Wordt die met goed gevolg afgelegd dan ontvang je een certificaat.  Op dit attest kan de werkgever zich baseren om jou bevoegd te verklaren, rekening houdend met de modaliteiten van de regelgeving hieromtrent.
 

Erkenningen

•De opleiding is erkend door Constructiv.  Meer info: www.constructiv.be
•De opleiding is erkend door Volta.  Meer info: www.volta-org.be/nl

Info

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 120,00 (excl. BTW)

Op zoek naar een opleiding op maat?

Offerte maatopleiding

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

BA4 gewaarschuwd persoon

Gent, Sint-Niklaas

€ 200,00

Gevorderd icon

Gevorderd

BA5 vakbekwaam persoon

Asse, Gent, Sint-Niklaas

€ 400,00

Gevorderd icon

Gevorderd

blogveiligheidversie3
Een veilige werkvloer is de basis, ook in het najaar

Een veilige werkvloer is de basis, ook in het najaar

Bijscholingen en specialisaties

Blog
opleidingen trends 2022
Dé 5 trends in opleidingsland

Dé 5 trends in opleidingsland

Bijscholingen en specialisaties

Blog
blog-groene_opleidingen-nxtpro
Groene opleidingen die jouw onderneming extra zuurstof geven

Groene opleidingen die jouw onderneming extra zuurstof geven

Bijscholingen en specialisaties

Blog
brand element