Terug naar home
Zoeken
Zoeken

Volg ons op

Code 95

Opleiding Veilig handelen bij brand

Tijdens deze module krijg je inzicht in het fenomeen brand, wat de mogelijke oorzaken zijn van een brand waar je als chauffeur mee geconfronteerd kan worden en hoe je hier op een veilige manier mee kan omgaan.  Natuurlijk ga je ook zelf praktisch aan de slag met diverse blustoestellen.  

 

Contacteer ons indien u deze opleiding op maat (Frans of Nederlands) wenst te volgen. 

Info

Gent, Sint-Niklaas, Waregem

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 195,00 (excl. BTW)

Waar en wanneer?

Klassikale lessen

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs

Locatie

Gent

Startdatum

23/06/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

overdag

Prijs

€195,00

Nu inschrijven

Locatie

Waregem

Startdatum

30/09/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

Prijs

€195,00

Nu inschrijven

Locatie

Sint-Niklaas

Startdatum

09/12/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

weekend

Prijs

€195,00

Nu inschrijven

Locatie

Sint-Niklaas

Startdatum

08/01/2024

Lessenrooster

Tijdstip les

overdag

Prijs

€195,00

Nu inschrijven

Programma

De doelstelling van deze opleiding is om je inzicht te geven in het fenomeen brand en de risico’s en gevaren die hieraan verbonden zijn.  Tevens leren we je hoe je op een veilige manier met een brand kan omgaan. 

 • Wat is brand: basisprincipes, oorzaken, ontstaan, brand en explosie
 • Brandontwikkeling: brandverloop, gevaren bij brand, verschillende soorten brand
 • Wetgeving: Codex en Wegcode
 • Alarmeren en hulpdiensten inroepen
 • Vormen van brand in de transportsector: brand van banden, lading, cabine, motor
 • Omgaan met brand in de transportsector: gevaren van brand in tunnels en bij vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Oorzaken van brand en hoe reageren
 • Brandpreventie en beschermingsmiddelen tegen brand
 • Verlenen van eerste hulp bij ongeval met brand: EHBO bij brandwonden
 • Evacuatie bij ongeval met brand, evacuatie uit autobus
 • Principes van brandbestrijding, brandklassen, eigenschappen en gebruik van diverse blusmiddelen
 • Brandbestrijding in de praktijk: hanteren van kleine blusmiddelen

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor alle chauffeurs met rijbewijs C/CE/D/DE die zich in orde willen stellen met de verplichte nascholing vakbekwaamheid CODE 95.  Veilig handelen bij brand is ook uitermate geschikt voor chauffeurs van bestelwagens of ADR-chauffeurs die hun basiskennis van brand willen heropfrissen.

Over het beroep

Bestuurders met een rijbewijs C of D moeten naast het gewone rijbewijs ook over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (CODE 95) beschikken wanneer zij bezoldigd vervoer (goederen of personen) willen uitvoeren. Om deze vakbekwaamheid te behouden, moet een chauffeur elke 5 jaar 35 uren nascholing volgen.

Deze reglementering geldt in alle Europese lidstaten.

Bij het volgen van deze nascholing dient een chauffeur uit elk van de 3 verplichte thema’s minstens 1 module te volgen.  Het is sinds 22/8/2021 niet meer toegelaten om 2 keer dezelfde module te volgen binnen eenzelfde cyclus van 35u. 

Thema 1 Nascholing in rationeel rijden

 • Ecodrive (met individuele praktijkrit) (NL/F)
 • Defensief rijden (met individuele praktijkrit)
 • Ladingzekering (NL/F)

Thema 2 Toepassen van de voorschriften:

 • Rij- en rusttijden en digitale tachograaf (NL/F)
 • Wegcode en Europees aanrijdingsformulier (NL/F)
 • Rij- en rusttijden, digitale tachograaf + CMR
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling ADR
 • Uitzonderlijk vervoer
 • Veilig aan de slag als chauffeur (NL/F)

Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  

 • EHBO voor de chauffeur (NL/F)
 • Ergonomie, fit & gezond
 • Attitudetraining (NL/F)
 • De chauffeur als ambassadeur 
 • Preventie en criminaliteit
 • Dodehoek en manoeuvreren (NL/F)
 • Veilig handelen bij brand (NL/F)
 • Omgaan met agressie (NL/F)

Er geldt ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing ook minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg (Ecodrive of Defensief rijden).  Voor de praktijkrit op de weg dient u daarbij over een geldige medische schifting op uw rijbewijs (kolom 11) te beschikken.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Elke module van 7u levert je een attest met 7 kredietpunten op.  In totaal heb je over een periode van 5 jaar 35 kredietpunten nodig om jouw CODE 95 (vakbekwaamheid) te kunnen vernieuwen op je rijbewijs.

Er is geen examen verbonden aan de opleidingen, maar er is wel een aanwezigheid van 100% vereist.  Dat betekent dat het start- en einduur van de opleiding strikt dient gerespecteerd te worden.

Je kan via “Mijn burgerprofiel” zelf controleren welke modules je hebt gevolgd en door de opleidingsverstrekker werden geregistreerd.

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d

Er zijn via MOW geen attesten meer beschikbaar. De individuele attesten worden enkel nog voor buitenlandse chauffeurs opgemaakt, aangezien zij niet de mogelijkheid hebben dit via “Mijn burgerprofiel” te consulteren.

Info

Gent, Sint-Niklaas, Waregem

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 195,00 (excl. BTW)

Op zoek naar een opleiding op maat?

Offerte maatopleiding

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Veilig aan de slag als vrachtwagenchauffeur

Sint-Niklaas, Waregem

€ 160,00

Gevorderd icon

Gevorderd

CMR en ongevalsaangifte

Sint-Niklaas

€ 160,00

Gevorderd icon

Gevorderd

Ecodrive (C & D)

Gent, Izegem, Sint-Niklaas

€ 435,00

Gevorderd icon

Gevorderd

Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier

Aalst, Gent, Sint-Niklaas, Waregem

€ 160,00

Gevorderd icon

Gevorderd

Ladingzekering/ladingbeveiliging

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

€ 160,00

Gevorderd icon

Gevorderd

Rij- en rusttijden + digitale tachograaf

Aalst, Gent, Izegem, Sint-Niklaas, Waregem

€ 160,00

Gevorderd icon

Gevorderd

Code95_0
Code 95: ben je op tijd gestart met de tweede cyclus?

Code 95: ben je op tijd gestart met de tweede cyclus?

Bijscholingen en specialisaties

Blog
code-95-opleidingen-oost-vlaanderen-2
Code 95 opleidingen Oost-Vlaanderen

Code 95 opleidingen Oost-Vlaanderen

Bijscholingen en specialisaties

Blog
brad-neathery-nPy0X4xew60-unsplash
Minder stress? Leer je tijd efficiënt beheren

Minder stress? Leer je tijd efficiënt beheren

Bijscholingen en specialisaties

Blog
brand element