Terug naar home
Zoeken
Zoeken

Volg ons op

(Groene) Energie

Opleiding Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - Zonthermische installaties - Combisystemen (Rescert)

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben de handen in elkaar geslaan en hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.  Na het volgen van de opleiding en slagen in het examen ontvangt de installateur een erkend certificaat.

 

 

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Waar en wanneer?

Jammer, op dit moment is deze opleiding nog niet beschikbaar.

Voorlopig staat deze opleiding nog niet ingepland. Blijf je graag op de hoogte wanneer je kunt inschrijven voor deze opleiding? Laat dan je gegevens na.

Hou me op de hoogte

Programma

 

 • Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
  • hernieuwbare energiebronnen
  • elementen van het energiebeleid
  • elementen van het milieubeleid
  • normering, labels en certificering
 • Ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie
  • toepassingen en specifieke vereisten voor gecombineerde zonnesystemen
  • werkingsprincipe van een gecombineerd zonnesysteem
  • kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
  • typologie van de gecombineerde zonnesystemen
  • de oplossingen voor aansluiting
  • ontwerp van een stagnatiebestendig circuit
  • te respecteren specifieke normen
  • regeling
  • prestaties
  • ontwerp en dimensionering
  • kostprijselement
 • Uitvoering van de installatie
  • montage van een combisysteem
  • oplevering en inbedrijfstelling
  • instandhouding en onderhoud
  • opvolging van de prestaties van de installatie
  • fouten- en storingsanalyse
 • Praktijk
 • Examen

Voor wie

 Toelatingsvoorwaarde: Geslaagd zijn voor de module Gecertificeerd installateur hernieuwbare energie – Zonthermische installaties voor sanitair warm water

 • technici met ervaring:
  • HVAC-technici
  • installateur van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
  • koeltechnisch installateur/koeltechnicus-frigorist
  • elektrotechnisch installateur/elektrotechnicus
 • technisch geschoolden zonder ervaring:
  • schoolverlaters
 • andere bouwprofessionelen op zoek naar kennis:
  • architecten
  • ingenieurs
  • leraars
  • … 

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur thermische zonne-energiesystemen - combisystemen'.  Meer info, klik hier. Dit certificaat is erkend in de drie gewesten en in de lidstaten van de Europese Unie.

 • Indien je slaagt in het examen kan zich laten registreren als erkend (aspirant-) installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen voor combisystemen bij Rescert. Dit levert volgende voordelen op:
 • bewijs van competentie voor ontwerp en installatie zonneboilers - combisysteem
 • overschakelen van klassieke naar innovatieve technologie
 • marketing door de Vlaamse overheid
 • meerwaarde voor de werkgever
 • betere dienstverlening naar de klant
 • bescherming tegen oneerlijke concurrentie
  Opgelet: voor het bekomen van dit Rescert-kwaliteitslabel betaal je een retributie (zie www.rescert.be)


 

Erkenningen

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Op zoek naar een opleiding op maat?

Offerte maatopleiding

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag
winteropleidingen
Winteropleidingen

Winteropleidingen

Bijscholingen en specialisaties

Blog
energiedeskundige permanente vormingen
Permanente vormingen EPC onder de loep…

Permanente vormingen EPC onder de loep…

Bijscholingen en specialisaties

Blog
install day hvac nxtpro
Terugblik Install Day

Terugblik Install Day

Terugblik Install Day

Blog
brand element