Terug naar home
Zoeken
Zoeken

Volg ons op

(Groene) Energie

EPB-verslaggever

Deze opleiding brengt de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samen. Ze verschaft je inzicht in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema besteden we aandacht aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties. Daarnaast verwerf je inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen.

Inschrijven doe je uitsluitend via deze link: https://www.ugain.ugent.be/energietechniek2020.htm


 

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Waar en wanneer?

Jammer, op dit moment is deze opleiding nog niet beschikbaar.

Voorlopig staat deze opleiding nog niet ingepland. Blijf je graag op de hoogte wanneer je kunt inschrijven voor deze opleiding? Laat dan je gegevens na.

Hou me op de hoogte

Programma

MODULE 1: Basisbegrippen

 • Warmtebalans en energieprestatie
  • Warmtebalans en energieprestatie – A. Janssens (UGent)
  • Indicatoren en energiegebruik – M. Delghust (UGent
 • Inleidende begrippen
  • Warmte-overdracht: geleiding, convectie en straling – P. Standaert (Physibel)
  • Thermodynamica en vochtige lucht – M. De Paepe (UGent)
  • Bouwtechniek / basis bouwtechniek / bouwtechnische basisbegrippen – N. Van den Bossche (UGent)

 

MODULE 2: Bouwfysica en ventilatie

 • Warmte- en vochttransport
  • Meerdimensionaal warmtetransport – A. Janssens (UGent)
  • Vochttransport – S. Roels (KU Leuven)
  • Luchtdichtheid – N. Van den Bossche (UGent)

 

 • Gebouwschil
  • Prestatieanalyse gebouwenschil – S. Roels (KU Leuven)
  • Gevels – S. Roels (KU Leuven)
  • Beglazingen – F. Decock (Daidalos Peutz)
  • Daglichtontwerpen – F. Decock (Daidalos Peutz)

 

 • Ventilatie
  • Binnenluchtkwaliteit – J. Laverge (UGent)
  • Ventilatie: principes en werking – A. Janssens (UGent)
  • Ventilatie: systemen en dimensionering – A. Janssens (UGent)
  • Ventilatieve koeling – H. Breesch (KU Leuven)

 

MODULE 3: Verwarming, koeling, sanitaire installaties en verlichting

 • Comfort en PV/elektrisch
  • Verlichting – A. Janssens (UGent)
  • Verlichting praktisch – P. D’Herdt (WTCB)
  • Fotovoltaïsche energie – J. Beeckman (UGent)
  • Thermisch comfort – M. Delghust (UGent)

 

 • Productie
  • Warmteproductie – I. Verhaert (UAntwerpen)
  • Koelmachines – M. De Paepe (UGent)
  • Warmtepompinstallaties – M. De Paepe (UGent)

 

 • HVAC-systemen
  • Afgiftesystemen met water – I. Verhaert (UAntwerpen)
  • Sanitair warm water en zonthermische systemen – I. Verhaert (UAntwerpen)
  • Luchtbehandeling en luchtdistributie – W. Boydens (Boydens)

 

MODULE 4: Geavanceerde concepten en methoden

 • Ontwerp
  • Lage-energie bouwconcepten – W. Boydens (Boydens)
  • Smart buildings
  • Milieu-impact van gebouwen/circulair bouwen – M. Steeman (UGent)

 

 • Prestatie-evaluatie
  • Berekend versus werkelijk energieverbruik – M. Delghust (UGent)
  • Dynamische gebouwensimulaties – F. Decock
  • Energiezorg / Monitoring – P. Pattijn (Ingenium)
  • Toekomstvisie EPB – B. Wauman (VEA)

 

MODULE 5: EPB-regelgeving en toepassingen

 • Regelgeving
  • Regelgevend kader – L. Dedeyne (Syntra MVL)
  • EPB-tools – L. Dedeyne (Syntra MVL)
  • EPB-tools + info eindtaak – L. Dedeyne (Syntra MVL)

 

 • EPB-eisen
  • EPB-eisen, indeling gebouw –  L. Dedeyne (Syntra MVL)
  • Planopbouw en geometrie – L. Dedeyne (Syntra MVL)

 

 • Veiligheid en renovatie
  • Installatie-eisen bij renovatie – L. Dedeyne (Syntra MVL)
  • Veiligheid op de werf – B. De Rouck (Syntra MVL)
  • Oefeningen – L. Dedeyne (Syntra MVL)

 

 • Handhaving
  • Handhaving, controles, EPB, BEN – Luc Dedeyne (Syntra MVL)
  • Oefeningen – Luc Dedeyne (Syntra MVL)

 

 • Advies en optimalisatie
  • EPB-advies – L. Dedeyne (Syntra MVL)
  • Oefeningen – L. Dedeyne (Syntra MVL)

 

Voor wie

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken betrokken bij bouwprojecten die geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen:

 • architecten
 • ingenieurs
 • medewerkers studiebureaus
 • systeemfabrikanten
 • gebouwenbeheerders
 • bouwpromotoren
 • REG-verantwoordelijken

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Het niveau van voorkennis is dat van architect, industrieel of burgerlijk ingenieur met basiskennis van één van de deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek).

Over het beroep

Na het volgen van de opleiding heb je een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Materiaal en extra kosten

  • Deze opleiding loopt in samenwerking met Universiteit Gent  UGAin (UGent Academie voor Ingenieurs), Techlage Science Park – Campus A, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde, 09 264 55 82, ugain@ugent.bewww.ugain-ugent.be. Inschrijven doe je uitsluitend via deze link: https://www.ugain.ugent.be/energie2020info.htm
  • De deelnameprijs omvat: lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
  • Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.
  •  Korting
   • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie gebeurt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
   • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent) en leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
   • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
   • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

   Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

  • Startdatum en lesdagen: de lessen vinden telkens plaats op dinsdag met 15 september 2020 als startdatum. Module 4 loopt af op 24 november 2020 en de EPB-verslaggeving start op 1 december 2020. De laatste les heeft plaats op 19 januari 2021.
  • Tijdstip en locatie

   De lessen worden gegeven van 14u tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd). Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

   Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

   Bijkomende inlichtingen

   Universiteit Gent
   UGent Academie voor Ingenieurs
   Secretariaat
   Els Van Lierde
   Technologiepark 904
   9052 Zwijnaarde
   Tel.: +32 9 264 55 82
   fax: +32 9 264 56 05
   ugain@UGent.be

  • Annulering

   Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
   Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

   Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Indien je deelneemt aan de modules 1, 2, 3 en 4 en slaagt voor het bijhorend examen ontvang je het UGent-getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen'.
Wie de volledige opleiding volgt en slaagt voor de projectopdracht en het bijhorend examen ontvangt het getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB-verslaggever. Enkel dit laatste getuigschrift is een geldig getuigschrift voor de erkenning als EPB-verslaggever bij het Vlaams Energieagentschap.

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag